Bates Caprilli Junior Dressyr  (delsyntet, dvs hälften läder och hälften konstgjort läder)

30  16"

Pris:  3 100:-  2 500:-